k.ú.: 653080 - Malá Strana u Chotěšic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537225 - Chotěšice NUTS5 CZ0208537225
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 1452496
zahrada 32 33301
travní p. mez, stráň 1 1600
travní p. 15 38356
vodní pl. nádrž umělá 1 111
vodní pl. rybník 2 57946
vodní pl. tok přirozený 1 5
vodní pl. tok umělý 22 15753
vodní pl. zamokřená pl. 2 18745
zast. pl. zbořeniště 4 6563
zast. pl. 27 25637
ostat.pl. jiná plocha 22 37819
ostat.pl. manipulační pl. 7 11857
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 9743
ostat.pl. ostat.komunikace 28 34607
ostat.pl. silnice 6 15652
ostat.pl. zeleň 7 1993
Celkem KN 320 1762184
Par. KMD 320 1762184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 27
LV 61
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 11.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.07.2019 17:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.