k.ú.: 653071 - Chotěšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537225 - Chotěšice NUTS5 CZ0208537225
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 853 6236242
zahrada 82 73415
ovoc. sad 2 20641
travní p. mez, stráň 1 331
travní p. 165 774345
lesní poz 8 453221
vodní pl. nádrž umělá 1 1531
vodní pl. rybník 3 17173
vodní pl. tok přirozený 5 40245
vodní pl. tok umělý 83 41481
zast. pl. zbořeniště 3 1008
zast. pl. 181 124000
ostat.pl. jiná plocha 54 51395
ostat.pl. manipulační pl. 11 46483
ostat.pl. neplodná půda 3 4778
ostat.pl. ostat.komunikace 95 164163
ostat.pl. pohřeb. 2 4946
ostat.pl. silnice 49 103757
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7423
ostat.pl. zeleň 4 20257
Celkem KN 1610 8186835
GP 2 13906
Celkem ZE 2 13906
Par. KMD 1610 8186835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 118
č.p. rod.rekr 7
č.e. jiná st. 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 181
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 320
spoluvlastník 584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 11.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.08.2022 06:16

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.