k.ú.: 653071 - Chotěšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537225 - Chotěšice NUTS5 CZ0208537225
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 862 6245815
zahrada 79 65307
ovoc. sad 3 20184
travní p. 162 773023
lesní poz 8 453221
vodní pl. nádrž umělá 1 1531
vodní pl. rybník 3 17173
vodní pl. tok přirozený 5 40245
vodní pl. tok umělý 83 41481
zast. pl. zbořeniště 13 6132
zast. pl. 180 121093
ostat.pl. jiná plocha 34 40199
ostat.pl. manipulační pl. 14 48039
ostat.pl. neplodná půda 3 4778
ostat.pl. ostat.komunikace 112 168800
ostat.pl. pohřeb. 2 4946
ostat.pl. silnice 49 103757
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7423
ostat.pl. zeleň 8 23761
Celkem KN 1626 8186908
GP 2 13906
Celkem ZE 2 13906
Par. KMD 1626 8186908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 9
č.e. jiná st. 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 180
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 336
spoluvlastník 585

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 11.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 24.05.2019 21:26

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.