k.ú.: 653063 - Břístev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537225 - Chotěšice NUTS5 CZ0208537225
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 577
orná půda 45 297994
zahrada 46 33673
travní p. mez, stráň 2 5212
travní p. 38 153123
lesní poz 14 1824179
vodní pl. tok umělý 16 6624
zast. pl. společný dvůr 2 234
zast. pl. zbořeniště 3 873
zast. pl. 63 31062
ostat.pl. jiná plocha 3 1094
ostat.pl. manipulační pl. 19 40848
ostat.pl. neplodná půda 4 3277
ostat.pl. ostat.komunikace 24 49069
ostat.pl. silnice 4 14787
Celkem KN 285 2462626
Par. KMD 285 2462626
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 60
LV 80
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1842 12.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 01.06.2020 18:32

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.