k.ú.: 653063 - Břístev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537225 - Chotěšice NUTS5 CZ0208537225
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 577
orná půda 45 297512
zahrada 46 33749
travní p. mez, stráň 2 5212
travní p. 38 153123
lesní poz 14 1824179
vodní pl. tok umělý 16 6624
zast. pl. společný dvůr 2 234
zast. pl. zbořeniště 3 873
zast. pl. 63 30986
ostat.pl. jiná plocha 3 1112
ostat.pl. manipulační pl. 16 40830
ostat.pl. neplodná půda 4 3277
ostat.pl. ostat.komunikace 24 49169
ostat.pl. silnice 4 14787
Celkem KN 282 2462244
Par. KMD 282 2462244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 60
LV 82
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1842 12.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.05.2019 20:51

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.