k.ú.: 653021 - Chotělice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570869 - Smidary NUTS5 CZ0521570869
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 636 3842809
zahrada 129 99475
ovoc. sad 4 19456
travní p. 343 1018907
lesní poz 32 3099032
vodní pl. nádrž umělá 2 2760
vodní pl. tok přirozený 21 30893
vodní pl. tok umělý 129 29134
vodní pl. zamokřená pl. 11 6111
zast. pl. společný dvůr 7 339
zast. pl. zbořeniště 15 6029
zast. pl. 158 78913
ostat.pl. dráha 4 22275
ostat.pl. jiná plocha 30 8839
ostat.pl. manipulační pl. 16 29799
ostat.pl. neplodná půda 2 305
ostat.pl. ostat.komunikace 145 150768
ostat.pl. pohřeb. 1 3788
ostat.pl. silnice 26 68140
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13700
ostat.pl. zeleň 12 48771
Celkem KN 1724 8580243
Par. KMD 1724 8580243
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 152
LV 330
spoluvlastník 890

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2014
S-SK GS 1:2880 1842 27.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 16:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.