k.ú.: 652997 - Chýnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 513431 - Chýnice NUTS5 CZ020A513431
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 3357640
zahrada 103 68357
ovoc. sad 2 7588
travní p. 56 213154
lesní poz 9 106698
vodní pl. nádrž umělá 2 690
vodní pl. tok přirozený 21 11979
vodní pl. tok umělý 5 8403
zast. pl. společný dvůr 1 1576
zast. pl. 192 58515
ostat.pl. jiná plocha 96 118289
ostat.pl. manipulační pl. 3 2314
ostat.pl. neplodná půda 83 70581
ostat.pl. ostat.komunikace 79 68673
ostat.pl. silnice 6 67396
ostat.pl. zeleň 14 40310
Celkem KN 990 4202163
Par. DKM 990 4202163
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 96
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 188
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 282
spoluvlastník 401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2008 část k.ú. obnovena novým mapováním
DKM-KPÚ 25.08.2006 1:1000 30.11.2006 *) část k.ú. obnovena KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 03.11.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.05.2019 15:13

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.