k.ú.: 652989 - Choteč u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539287 - Choteč NUTS5 CZ020A539287
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1833553
zahrada mez, stráň 2 268
zahrada 150 111692
ovoc. sad 2 10474
travní p. 53 194195
lesní poz 38 1188188
vodní pl. nádrž umělá 3 5914
vodní pl. tok přirozený 14 10945
vodní pl. tok umělý 3 2741
vodní pl. zamokřená pl. 4 4142
zast. pl. zbořeniště 3 680
zast. pl. 199 56101
ostat.pl. jiná plocha 55 71669
ostat.pl. manipulační pl. 7 3704
ostat.pl. mez, stráň 1 1857
ostat.pl. neplodná půda 64 84418
ostat.pl. ostat.komunikace 74 75970
ostat.pl. pohřeb. 2 1145
ostat.pl. silnice 6 29016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11797
ostat.pl. zeleň 6 2350
Celkem KN 805 3700819
Par. KMD 805 3700819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 57
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 197
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 229
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 17.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.09.2020 23:26

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.