k.ú.: 652873 - Bílek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 254339
zahrada 150 54174
ovoc. sad 3 5201
travní p. 393 873320
lesní poz ostat.komunikace 3 11659
lesní poz 68 5097501
vodní pl. nádrž přírodní 1 524
vodní pl. nádrž umělá 3 596
vodní pl. rybník 2 4526
vodní pl. tok přirozený 7 16575
vodní pl. tok umělý 11 11049
zast. pl. 277 75808
ostat.pl. dráha 2 21175
ostat.pl. jiná plocha 57 32432
ostat.pl. manipulační pl. 20 66831
ostat.pl. neplodná půda 4 2149
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 39210
ostat.pl. ostat.komunikace 160 165343
ostat.pl. silnice 12 38997
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1286
Celkem KN 1333 6772695
Par. KMD 1333 6772695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 4
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 262
byt.z. byt 44
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 49
LV 278
spoluvlastník 436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2016
S-SK GS 1:2880 1838 21.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 16:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.