k.ú.: 652831 - Chotěboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1102 5099710
zahrada 1793 802911
ovoc. sad 97 120482
travní p. 1164 2960447
lesní poz 332 5055283
vodní pl. nádrž umělá 25 150378
vodní pl. rybník 39 202030
vodní pl. tok přirozený 10 65302
vodní pl. tok umělý 22 10928
vodní pl. zamokřená pl. 5 8161
zast. pl. společný dvůr 1 1
zast. pl. zbořeniště 31 8011
zast. pl. 3745 657675
ostat.pl. dráha 23 225212
ostat.pl. jiná plocha 796 529072
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1593
ostat.pl. manipulační pl. 151 224007
ostat.pl. neplodná půda 37 40369
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 4072
ostat.pl. ostat.komunikace 988 821727
ostat.pl. pohřeb. 6 26015
ostat.pl. silnice 61 206555
ostat.pl. skládka 1 44468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 104598
ostat.pl. zeleň 101 48888
Celkem KN 10581 17417895
Par. DKM 8013 4797690
Par. KMD 2568 12620205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 82
č.p. doprava 7
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 52
č.p. obč.vyb. 25
č.p. prům.obj 21
č.p. rod.dům 1490
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 14
č.p. výroba 27
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 368
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 1024
bez čp/če jiná st. 152
bez čp/če obč.vyb 32
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 85
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 7
Celkem BUD 3614
byt.z. byt 1425
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 21
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1457
LV 4274
spoluvlastník 6936

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2011
KMD 1:1000 30.11.2011
Ins. A 1:1000 31.12.1947 30.11.2011 přesný datum nezjištěn, intravilán, část extravilánu
S-SK GS 1:2880 1838 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 03:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička