k.ú.: 652831 - Chotěboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1105 5111386
zahrada 1777 797241
ovoc. sad 97 120600
travní p. 1168 2972197
lesní poz 335 5055934
vodní pl. nádrž umělá 24 147468
vodní pl. rybník 39 202030
vodní pl. tok přirozený 10 65302
vodní pl. tok umělý 22 10928
vodní pl. zamokřená pl. 5 8161
zast. pl. společný dvůr 1 1
zast. pl. zbořeniště 31 8011
zast. pl. 3745 657907
ostat.pl. dráha 23 225212
ostat.pl. jiná plocha 779 512940
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1593
ostat.pl. manipulační pl. 151 224007
ostat.pl. neplodná půda 37 40369
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 4072
ostat.pl. ostat.komunikace 985 821958
ostat.pl. pohřeb. 6 26015
ostat.pl. silnice 61 206555
ostat.pl. skládka 1 44468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 104653
ostat.pl. zeleň 101 48888
Celkem KN 10553 17417896
Par. DKM 7985 4797691
Par. KMD 2568 12620205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 81
č.p. doprava 6
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 55
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 22
č.p. rod.dům 1491
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 13
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 362
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 1019
bez čp/če jiná st. 145
bez čp/če obč.vyb 34
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 87
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 58
rozestav. 7
Celkem BUD 3599
byt.z. byt 1425
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1453
LV 4244
spoluvlastník 6875

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2011
KMD 1:1000 30.11.2011
Ins. A 1:1000 31.12.1947 30.11.2011 přesný datum nezjištěn, intravilán, část extravilánu
S-SK GS 1:2880 1838 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 07:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.