k.ú.: 652792 - Choťánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537217 - Choťánky NUTS5 CZ0208537217
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 613 2650064
zahrada 172 98253
travní p. mez, stráň 4 2636
travní p. 69 275100
lesní poz 5 34856
vodní pl. nádrž umělá 1 1095
vodní pl. rybník 4 10688
vodní pl. tok umělý 158 49010
vodní pl. zamokřená pl. 10 60824
zast. pl. zbořeniště 3 1589
zast. pl. 259 99807
ostat.pl. dráha 1 44844
ostat.pl. jiná plocha 131 414234
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 17
ostat.pl. manipulační pl. 38 66192
ostat.pl. mez, stráň 1 2274
ostat.pl. neplodná půda 9 17875
ostat.pl. ostat.komunikace 83 98887
ostat.pl. silnice 23 93588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3628
ostat.pl. zeleň 6 4313
Celkem KN 1592 4029774
Par. KMD 1592 4029774
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 122
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 251
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 388
spoluvlastník 590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2011
S-SK GS 1842 01.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 23.05.2019 13:18

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.