k.ú.: 652792 - Choťánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537217 - Choťánky NUTS5 CZ0208537217
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 567 2633375
zahrada 178 103281
travní p. mez, stráň 5 2712
travní p. 71 290474
lesní poz 5 34432
vodní pl. mez, stráň 2 960
vodní pl. nádrž umělá 1 1095
vodní pl. rybník 2 9728
vodní pl. tok umělý 144 49010
vodní pl. zamokřená pl. 5 58474
zast. pl. zbořeniště 1 1254
zast. pl. 273 101716
ostat.pl. dráha 1 44844
ostat.pl. jiná plocha 135 421754
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 17
ostat.pl. manipulační pl. 32 56389
ostat.pl. mez, stráň 1 2274
ostat.pl. neplodná půda 8 16549
ostat.pl. ostat.komunikace 67 96072
ostat.pl. silnice 24 93460
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3628
ostat.pl. zeleň 8 9183
Celkem KN 1532 4030681
Par. KMD 1532 4030681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 134
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 266
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 391
spoluvlastník 598

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2011
S-SK GS 1842 01.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.09.2020 23:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.