k.ú.: 652776 - Choryně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542831 - Choryně NUTS5 CZ0723542831
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1307 3946441
zahrada 287 226046
ovoc. sad 41 202018
travní p. 358 828226
lesní poz les(ne hospodář) 7 97987
lesní poz 366 1928483
vodní pl. nádrž přírodní 15 9650
vodní pl. nádrž umělá 39 86430
vodní pl. rybník 89 547417
vodní pl. tok přirozený 182 249892
vodní pl. tok umělý 1 1618
vodní pl. zamokřená pl. 62 227221
zast. pl. 339 129646
ostat.pl. dráha 1 9766
ostat.pl. jiná plocha 125 69989
ostat.pl. manipulační pl. 39 35863
ostat.pl. neplodná půda 175 281980
ostat.pl. ostat.komunikace 245 112338
ostat.pl. pohřeb. 5 4772
ostat.pl. silnice 53 89521
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 19583
ostat.pl. zeleň 12 4421
Celkem KN 3749 9109308
Par. DKM 3749 9109308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 232
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 330
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 19
LV 468
spoluvlastník 663

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.11.2017
DKM 1:1000 08.06.2006
ZMVM 1:2000 15.12.1992 08.06.2006
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 06.12.2019 09:59

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.