k.ú.: 652776 - Choryně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542831 - Choryně NUTS5 CZ0723542831
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1308 3946441
zahrada 288 225912
ovoc. sad 41 202018
travní p. 361 829393
lesní poz les(ne hospodář) 7 97987
lesní poz 366 1928483
vodní pl. nádrž přírodní 15 9650
vodní pl. nádrž umělá 39 86430
vodní pl. rybník 89 547417
vodní pl. tok přirozený 182 249892
vodní pl. tok umělý 1 1618
vodní pl. zamokřená pl. 62 227221
zast. pl. 341 130023
ostat.pl. dráha 1 9766
ostat.pl. jiná plocha 128 70241
ostat.pl. manipulační pl. 39 35759
ostat.pl. neplodná půda 172 280813
ostat.pl. ostat.komunikace 245 111947
ostat.pl. pohřeb. 5 4772
ostat.pl. silnice 53 89521
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 19583
ostat.pl. zeleň 12 4421
Celkem KN 3756 9109308
Par. DKM 3756 9109308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 233
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 331
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 19
LV 471
spoluvlastník 662

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.11.2017
DKM 1:1000 08.06.2006
ZMVM 1:2000 15.12.1992 08.06.2006
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.08.2020 06:47

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.