k.ú.: 652768 - Zahájí u Chorušic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534838 - Chorušice NUTS5 CZ0206534838
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 1250555
zahrada 20 11630
ovoc. sad 1 14200
travní p. 13 61211
lesní poz 76 302417
vodní pl. zamokřená pl. 1 700
zast. pl. zbořeniště 1 226
zast. pl. 41 29898
ostat.pl. jiná plocha 23 66483
ostat.pl. manipulační pl. 6 12805
ostat.pl. neplodná půda 69 92289
ostat.pl. ostat.komunikace 23 21051
ostat.pl. pohřeb. 1 70
ostat.pl. silnice 2 14003
ostat.pl. zeleň 3 9877
Celkem KN 392 1887415
Par. KMD 392 1887415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 41
LV 77
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2012
S-SK GS 1:2880 1824 28.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 11:50

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.