k.ú.: 652741 - Chorušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534838 - Chorušice NUTS5 CZ0206534838
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 701 5241640
zahrada 80 63376
ovoc. sad 10 50062
travní p. 12 35847
lesní poz 241 1699163
vodní pl. nádrž umělá 7 5342
vodní pl. tok umělý 10 6157
zast. pl. společný dvůr 3 3384
zast. pl. zbořeniště 1 870
zast. pl. 187 100173
ostat.pl. jiná plocha 20 9839
ostat.pl. manipulační pl. 44 61134
ostat.pl. neplodná půda 58 49035
ostat.pl. ostat.komunikace 42 44464
ostat.pl. pohřeb. 2 2702
ostat.pl. silnice 8 62025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3510
ostat.pl. zeleň 12 8791
Celkem KN 1439 7447514
Par. KMD 1439 7447514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 182
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 273
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2012
S-SK GS 1:2880 1842 28.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.08.2019 02:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.