k.ú.: 652741 - Chorušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534838 - Chorušice NUTS5 CZ0206534838
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 701 5241640
zahrada 81 63385
ovoc. sad 10 49842
travní p. 12 35847
lesní poz 242 1699383
vodní pl. nádrž umělá 7 5342
vodní pl. tok umělý 10 6157
zast. pl. společný dvůr 3 3384
zast. pl. zbořeniště 1 870
zast. pl. 186 100164
ostat.pl. jiná plocha 20 9839
ostat.pl. manipulační pl. 47 61134
ostat.pl. neplodná půda 58 49035
ostat.pl. ostat.komunikace 42 44464
ostat.pl. pohřeb. 2 2702
ostat.pl. silnice 8 62025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3510
ostat.pl. zeleň 12 8791
Celkem KN 1443 7447514
Par. KMD 1443 7447514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 183
byt.z. byt 18
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 25
LV 285
spoluvlastník 462

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2012
S-SK GS 1:2880 1842 28.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 30.09.2020 04:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička