k.ú.: 652733 - Choroušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534838 - Chorušice NUTS5 CZ0206534838
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 2190938
zahrada 18 9471
ovoc. sad 1 7312
travní p. 1 403
lesní poz 131 477769
vodní pl. nádrž umělá 2 1017
zast. pl. společný dvůr 3 2146
zast. pl. zbořeniště 3 967
zast. pl. 31 25638
ostat.pl. jiná plocha 17 8138
ostat.pl. manipulační pl. 18 10069
ostat.pl. neplodná půda 9 10836
ostat.pl. ostat.komunikace 22 22696
ostat.pl. silnice 1 17049
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 966
ostat.pl. zeleň 1 191
Celkem KN 518 2785606
Par. KMD 518 2785606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 30
LV 50
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2014
KM-D 1:2000 27.12.2000 30.05.2014
S-SK GS 1:2880 1824 26.12.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 06:28

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.