k.ú.: 652695 - Chomýž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588504 - Chomýž NUTS5 CZ0721588504
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 2013043
zahrada 228 191589
ovoc. sad 11 30769
travní p. 106 402476
lesní poz ostat.komunikace 1 577
lesní poz 95 395734
vodní pl. nádrž umělá 3 11149
vodní pl. tok přirozený 19 70408
vodní pl. tok umělý 23 27207
zast. pl. 191 71197
ostat.pl. jiná plocha 42 58422
ostat.pl. manipulační pl. 8 4083
ostat.pl. neplodná půda 5 6888
ostat.pl. ostat.komunikace 81 170107
ostat.pl. silnice 9 26938
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2041
ostat.pl. zeleň 35 81324
Celkem KN 1235 3563952
Par. DKM 1235 3563952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 25
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 190
LV 240
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2007 zastavěná část obce
DKM-KPÚ 28.05.2004 1:1000 09.06.2004 *) KPÚ mimo zastavěné území obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 15.06.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 06.12.2019 08:46

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.