k.ú.: 652407 - Točná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 1706298
zahrada 418 301496
ovoc. sad 14 34608
travní p. 13 18583
lesní poz 48 1769584
vodní pl. nádrž umělá 7 12158
zast. pl. společný dvůr 3 307
zast. pl. zbořeniště 2 262
zast. pl. 524 86514
ostat.pl. dráha 26 246145
ostat.pl. dálnice 1 20954
ostat.pl. jiná plocha 180 138902
ostat.pl. manipulační pl. 18 52025
ostat.pl. neplodná půda 16 6149
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 93
ostat.pl. ostat.komunikace 111 128126
ostat.pl. silnice 17 44630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 22298
ostat.pl. zeleň 21 37084
Celkem KN 1663 4626216
Par. DKM 1663 4626216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 259
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 136
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 518
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 8
Celkem JED 27
LV 548
spoluvlastník 752

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.12.2015 1:1000 12.01.2016 *)
DKM 1:1000 29.11.2010
THM-G 1:1000 01.04.1983 29.11.2010
S-SK GS 1:1000 1840 29.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 23:28

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.