k.ú.: 652407 - Točná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 1706609
zahrada 417 301593
ovoc. sad 15 34896
travní p. 13 18583
lesní poz 48 1769584
vodní pl. nádrž umělá 7 12176
zast. pl. společný dvůr 3 307
zast. pl. zbořeniště 2 262
zast. pl. 513 85636
ostat.pl. dráha 26 246145
ostat.pl. dálnice 1 20954
ostat.pl. jiná plocha 181 139324
ostat.pl. manipulační pl. 18 52069
ostat.pl. neplodná půda 16 6149
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 93
ostat.pl. ostat.komunikace 104 127807
ostat.pl. silnice 16 44645
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 22298
ostat.pl. zeleň 21 37084
Celkem KN 1606 4626214
Par. DKM 1606 4626214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 251
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 139
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 506
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 8
Celkem JED 27
LV 552
spoluvlastník 764

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.12.2015 1:1000 12.01.2016 *)
DKM 1:1000 29.11.2010
THM-G 1:1000 01.04.1983 29.11.2010
S-SK GS 1:1000 1840 29.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.09.2020 01:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička