k.ú.: 652393 - Cholupice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 758 3702960
zahrada 437 225106
ovoc. sad 15 34674
travní p. 194 253404
lesní poz 125 1415663
vodní pl. nádrž umělá 8 10161
vodní pl. tok přirozený 76 16444
vodní pl. tok umělý 28 6910
vodní pl. zamokřená pl. 1 738
zast. pl. společný dvůr 4 1119
zast. pl. zbořeniště 5 1317
zast. pl. 578 108045
ostat.pl. dálnice 32 204551
ostat.pl. jiná plocha 225 118933
ostat.pl. manipulační pl. 22 31025
ostat.pl. neplodná půda 41 15209
ostat.pl. ostat.komunikace 169 128553
ostat.pl. pohřeb. 1 3163
ostat.pl. silnice 31 84859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15448
ostat.pl. zeleň 16 8509
Celkem KN 2770 6386791
Par. DKM 2770 6386791
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 234
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 187
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 23
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 558
byt.z. byt 116
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 22
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 153
LV 894
spoluvlastník 1674

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.07.2014
THM-G 1:1000 01.04.1983 09.07.2014
S-SK GS 1:2880 1841 09.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:27

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.