k.ú.: 652351 - Cholina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 502839 - Cholina NUTS5 CZ0712502839
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 3062
orná půda 701 5925861
zahrada 380 313844
ovoc. sad 1 2828
travní p. 64 111137
lesní poz 50 2029839
vodní pl. nádrž umělá 1 1058
vodní pl. tok přirozený 15 33850
zast. pl. společný dvůr 1 110
zast. pl. zbořeniště 14 2476
zast. pl. 343 151409
ostat.pl. dráha 3 23370
ostat.pl. jiná plocha 68 51920
ostat.pl. manipulační pl. 35 35004
ostat.pl. neplodná půda 16 15358
ostat.pl. ostat.komunikace 201 215292
ostat.pl. pohřeb. 2 7110
ostat.pl. silnice 20 46215
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11244
ostat.pl. zeleň 8 8720
Celkem KN 1926 8989707
Par. KMD 1926 8989707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 235
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 331
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 2
Celkem JED 10
LV 415
spoluvlastník 582

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK ŠD 1:2500 1915 30.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1915


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 30.09.2020 05:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička