k.ú.: 652300 - Neblažov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560910 - Chodský Újezd NUTS5 CZ0327560910
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 850473
zahrada 46 24785
travní p. 35 1179493
lesní poz 28 853911
vodní pl. nádrž umělá 4 5085
vodní pl. tok přirozený 4 36680
vodní pl. tok umělý 15 17468
vodní pl. zamokřená pl. 9 74971
zast. pl. zbořeniště 3 1675
zast. pl. 30 18850
ostat.pl. jiná plocha 15 10486
ostat.pl. manipulační pl. 1 25171
ostat.pl. neplodná půda 30 96472
ostat.pl. ostat.komunikace 21 43421
ostat.pl. silnice 2 11636
ostat.pl. zeleň 14 107104
Celkem KN 274 3357681
Par. DKM 182 2535152
Par. KMD 92 822529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 30
LV 36
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2017
DKM-KPÚ 28.02.2008 1:1000 10.03.2008 *)
S-SK GS 1:2880 1838 23.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.09.2020 17:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička