k.ú.: 652296 - Chodský Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560910 - Chodský Újezd NUTS5 CZ0327560910
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 5688530
zahrada 195 63125
travní p. 412 3104726
lesní poz 209 6119036
vodní pl. nádrž umělá 4 10683
vodní pl. rybník 3 59704
vodní pl. tok přirozený 10 48419
vodní pl. tok umělý 39 28375
vodní pl. zamokřená pl. 1 617
zast. pl. společný dvůr 2 1287
zast. pl. zbořeniště 16 8269
zast. pl. 226 79201
ostat.pl. jiná plocha 141 90324
ostat.pl. manipulační pl. 16 68205
ostat.pl. neplodná půda 39 63442
ostat.pl. ostat.komunikace 150 245115
ostat.pl. pohřeb. 1 4221
ostat.pl. silnice 12 3836
ostat.pl. zeleň 9 4814
Celkem KN 1697 15691929
Par. DKM 1 2062
Par. KMD 1696 15689867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 93
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 211
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 2
Celkem JED 40
LV 229
spoluvlastník 311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.09.2015
S-SK GS 1:2880 1838 18.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.09.2020 16:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička