k.ú.: 652288 - Horní Jadruž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560910 - Chodský Újezd NUTS5 CZ0327560910
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 1842431
zahrada 56 35523
travní p. 44 1099208
lesní poz 17 431190
vodní pl. nádrž umělá 8 27499
vodní pl. tok umělý 1 1080
zast. pl. zbořeniště 7 4152
zast. pl. 34 24422
ostat.pl. jiná plocha 13 3015
ostat.pl. manipulační pl. 1 10016
ostat.pl. neplodná půda 1 1497
ostat.pl. ostat.komunikace 19 69546
ostat.pl. silnice 5 22782
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2748
ostat.pl. zeleň 7 38010
Celkem KN 226 3613119
Par. DKM 104 3514355
Par. KMD 122 98764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 34
LV 51
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 04.08.2016
S-SK GS 1:2880 1838 13.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.09.2020 09:21

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.