k.ú.: 652253 - Chodská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553743 - Chodská Lhota NUTS5 CZ0321553743
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 1909518
zahrada 237 168279
ovoc. sad 6 16371
travní p. 510 4974941
lesní poz 162 2064954
vodní pl. nádrž umělá 4 5152
vodní pl. rybník 4 32768
vodní pl. tok přirozený 12 24228
vodní pl. tok umělý 14 41248
vodní pl. zamokřená pl. 10 23568
zast. pl. společný dvůr 1 72
zast. pl. zbořeniště 16 6144
zast. pl. 283 140796
ostat.pl. dráha 1 12587
ostat.pl. jiná plocha 160 358194
ostat.pl. manipulační pl. 56 60034
ostat.pl. neplodná půda 11 10653
ostat.pl. ostat.komunikace 118 251321
ostat.pl. silnice 10 91392
ostat.pl. zeleň 27 83580
Celkem KN 1786 10275800
PK 57 121542
Celkem ZE 57 121542
Par. DKM 1141 8645748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 166
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 247
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 8
Celkem JED 26
LV 311
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.03.2009 1:1000 21.05.2009 *)
S-SK GS 1837 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 09.08.2022 00:24

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.