k.ú.: 652229 - Pístov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560901 - Chodová Planá NUTS5 CZ0327560901
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 159929
zahrada 34 56770
ovoc. sad 2 64119
travní p. 118 971835
lesní poz 76 1514806
vodní pl. nádrž umělá 3 1333
vodní pl. tok přirozený 13 16104
vodní pl. tok umělý 5 1703
zast. pl. 22 8764
ostat.pl. jiná plocha 30 31673
ostat.pl. neplodná půda 6 3368
ostat.pl. ostat.komunikace 38 69269
ostat.pl. pohřeb. 1 1666
ostat.pl. silnice 2 27947
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 224
Celkem KN 360 2929510
Par. KMD 360 2929510
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 22
LV 32
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 03.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.09.2020 18:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička