k.ú.: 652202 - Holubín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560901 - Chodová Planá NUTS5 CZ0327560901
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 909326
zahrada 21 19397
travní p. 84 726613
lesní poz 43 991038
vodní pl. nádrž umělá 6 8901
vodní pl. rybník 4 135421
vodní pl. tok přirozený 4 4727
vodní pl. tok umělý 18 10102
vodní pl. zamokřená pl. 34 315102
zast. pl. 15 10698
ostat.pl. dráha 1 16296
ostat.pl. jiná plocha 29 44291
ostat.pl. neplodná půda 2 5835
ostat.pl. ostat.komunikace 40 34117
ostat.pl. silnice 6 29125
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 823
Celkem KN 351 3261812
Par. KMD 351 3261812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 14
LV 28
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 06.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 05.06.2020 16:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.