k.ú.: 652172 - Dolní Chodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560383 - Chodov NUTS5 CZ0413560383
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 1796141
zahrada skleník-pařeniš. 2 40
zahrada 881 379560
travní p. 275 1233936
lesní poz les(ne hospodář) 55 658033
lesní poz 35 239051
vodní pl. nádrž umělá 15 65687
vodní pl. rybník 1 4372
vodní pl. tok přirozený 20 63499
vodní pl. tok umělý 1 446
vodní pl. zamokřená pl. 7 212022
zast. pl. společný dvůr 5 1636
zast. pl. zbořeniště 5 738
zast. pl. 2942 432535
ostat.pl. dráha 18 251274
ostat.pl. jiná plocha 629 4324361
ostat.pl. manipulační pl. 134 339902
ostat.pl. neplodná půda 198 419617
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 24796
ostat.pl. ostat.komunikace 459 596605
ostat.pl. pohřeb. 2 18468
ostat.pl. silnice 22 112640
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 93926
ostat.pl. zeleň 189 310959
Celkem KN 6141 11580244
Par. DKM 6141 11580244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 199
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 74
č.p. rod.dům 405
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 20
č.p. výroba 27
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 44
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 1479
bez čp/če jiná st. 125
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 47
bez čp/če rod.rekr 285
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 73
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 2907
byt.z. byt 4423
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 39
obč.z. byt 89
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4579
LV 6610
spoluvlastník 12236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2017
THM-V 1:2000 01.01.1976 15.11.2017
FÚO 1:2000 01.01.1976 15.11.2017
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.07.2019 05:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.