k.ú.: 652172 - Dolní Chodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560383 - Chodov NUTS5 CZ0413560383
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 1789151
zahrada skleník-pařeniš. 2 40
zahrada 881 379460
travní p. 275 1233803
lesní poz les(ne hospodář) 55 658033
lesní poz 35 239051
vodní pl. nádrž umělá 15 65687
vodní pl. rybník 1 4372
vodní pl. tok přirozený 20 63499
vodní pl. tok umělý 1 446
vodní pl. zamokřená pl. 7 212022
zast. pl. společný dvůr 5 1636
zast. pl. zbořeniště 5 738
zast. pl. 2953 433198
ostat.pl. dráha 18 251274
ostat.pl. jiná plocha 628 4327093
ostat.pl. manipulační pl. 134 339824
ostat.pl. neplodná půda 203 419514
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 25400
ostat.pl. ostat.komunikace 476 587436
ostat.pl. pohřeb. 2 18468
ostat.pl. silnice 22 107956
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 93926
ostat.pl. zeleň 218 328234
Celkem KN 6205 11580261
Par. DKM 6205 11580261
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 199
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 74
č.p. rod.dům 407
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 20
č.p. výroba 27
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 51
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 1481
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 47
bez čp/če rod.rekr 281
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 73
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 2917
byt.z. byt 4423
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 39
obč.z. byt 89
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4579
LV 6609
spoluvlastník 12263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2017
THM-V 1:2000 01.01.1976 15.11.2017
FÚO 1:2000 01.01.1976 15.11.2017
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 01.06.2020 19:07

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.