k.ú.: 652172 - Dolní Chodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560383 - Chodov NUTS5 CZ0413560383
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 1796141
zahrada skleník-pařeniš. 2 40
zahrada 881 379614
travní p. 275 1233936
lesní poz les(ne hospodář) 55 658033
lesní poz 33 227952
vodní pl. nádrž umělá 15 65687
vodní pl. rybník 1 4372
vodní pl. tok přirozený 20 63499
vodní pl. tok umělý 1 446
vodní pl. zamokřená pl. 7 212022
zast. pl. společný dvůr 5 1636
zast. pl. zbořeniště 5 738
zast. pl. 2942 432483
ostat.pl. dráha 18 251274
ostat.pl. jiná plocha 629 4335444
ostat.pl. manipulační pl. 132 339902
ostat.pl. neplodná půda 198 419631
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 24796
ostat.pl. ostat.komunikace 458 596605
ostat.pl. pohřeb. 2 18468
ostat.pl. silnice 22 112640
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 93926
ostat.pl. zeleň 189 310959
Celkem KN 6136 11580244
Par. DKM 6136 11580244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 200
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 74
č.p. rod.dům 404
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 20
č.p. výroba 27
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 45
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 1479
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 47
bez čp/če rod.rekr 285
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 73
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 2907
byt.z. byt 4423
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 39
obč.z. byt 53
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4543
LV 6571
spoluvlastník 12197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2017
THM-V 1:2000 01.01.1976 15.11.2017
FÚO 1:2000 01.01.1976 15.11.2017
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.05.2019 20:59

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.