k.ú.: 652121 - Chodouny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564923 - Chodouny NUTS5 CZ0423564923
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 2892352
chmelnice 22 114293
zahrada 133 80622
ovoc. sad 1 3137
travní p. 33 72285
lesní poz 334 2497806
vodní pl. nádrž přírodní 1 204
vodní pl. tok přirozený 6 27178
vodní pl. tok umělý 2 3289
vodní pl. zamokřená pl. 4 1492
zast. pl. zbořeniště 7 2814
zast. pl. 189 67218
ostat.pl. jiná plocha 67 37321
ostat.pl. manipulační pl. 62 32240
ostat.pl. neplodná půda 58 54351
ostat.pl. ostat.komunikace 109 167396
ostat.pl. silnice 12 52211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3807
ostat.pl. zeleň 32 7017
Celkem KN 1462 6117033
Par. DKM 1046 5946056
Par. KMD 416 170977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 126
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 183
LV 321
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2017
DKM-KPÚ 03.12.2009 1:1000 11.12.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1843 13.02.2017 PK část k.ú.Lounky, PÚ na části k.ú. zapsaná 11/2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 30.09.2020 18:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička