k.ú.: 651974 - Choceň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580350 - Choceň NUTS5 CZ0534580350
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 651 2988524
zahrada 2138 1003260
ovoc. sad 30 36102
travní p. 1041 2192938
lesní poz 156 4947747
vodní pl. nádrž umělá 7 28216
vodní pl. rybník 3 67329
vodní pl. tok přirozený 16 133032
vodní pl. tok umělý 9 6232
zast. pl. společný dvůr 45 7164
zast. pl. zbořeniště 118 28932
zast. pl. 3356 768494
ostat.pl. dráha 23 344999
ostat.pl. jiná plocha 584 422851
ostat.pl. manipulační pl. 240 453991
ostat.pl. neplodná půda 73 122773
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2446
ostat.pl. ostat.komunikace 827 621920
ostat.pl. pohřeb. 3 16917
ostat.pl. silnice 88 146397
ostat.pl. skládka 13 34877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 66715
ostat.pl. zeleň 171 365209
Celkem KN 9626 14807065
Par. DKM 9626 14807065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 444
č.p. byt.dům 113
č.p. doprava 6
č.p. jiná st. 25
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 59
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 17
č.p. rod.dům 1067
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 8
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 215
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 721
bez čp/če jiná st. 143
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 95
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 44
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 52
rozestav. 10
vod.dílo hráz pod 6
s roz.jed 1
Celkem BUD 3168
byt.z. byt 1319
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 84
obč.z. dílna 1
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 1453
LV 4203
spoluvlastník 7615

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.07.2007
THM-V 1:1000 31.12.1966 16.07.2007
S-SK GS 1:2880 1839 16.07.2007
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1966


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 04.06.2020 00:08

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.