k.ú.: 651974 - Choceň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580350 - Choceň NUTS5 CZ0534580350
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 657 3035604
zahrada 2075 959689
ovoc. sad 30 36102
travní p. 1038 2192990
lesní poz 156 4947747
vodní pl. nádrž umělá 7 28216
vodní pl. rybník 3 67329
vodní pl. tok přirozený 16 133032
vodní pl. tok umělý 9 6232
zast. pl. společný dvůr 45 7164
zast. pl. zbořeniště 121 29978
zast. pl. 3338 763620
ostat.pl. dráha 26 358045
ostat.pl. jiná plocha 571 410126
ostat.pl. manipulační pl. 235 456851
ostat.pl. neplodná půda 73 122773
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2446
ostat.pl. ostat.komunikace 815 616219
ostat.pl. pohřeb. 3 16917
ostat.pl. silnice 90 149161
ostat.pl. skládka 13 34877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 66715
ostat.pl. zeleň 171 365209
Celkem KN 9526 14807042
Par. DKM 9526 14807042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 483
č.p. byt.dům 111
č.p. doprava 7
č.p. jiná st. 26
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 64
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 17
č.p. rod.dům 1023
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 7
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 214
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 719
bez čp/če jiná st. 138
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 100
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 44
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 52
rozestav. 10
vod.dílo hráz pod 6
Celkem BUD 3150
byt.z. byt 1319
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 78
obč.z. dílna 1
Celkem JED 1435
LV 4196
spoluvlastník 7580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.07.2007
THM-V 1:1000 31.12.1966 16.07.2007
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1966
S-SK GS 1:2880 1839 16.07.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2019 05:08

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.