k.ú.: 651915 - Malá Chmelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 371937
zahrada 33 47023
ovoc. sad 1 7329
travní p. 69 175128
lesní poz 48 186523
vodní pl. tok umělý 3 7463
vodní pl. zamokřená pl. 1 29
zast. pl. zbořeniště 2 169
zast. pl. 37 9010
ostat.pl. dráha 2 30026
ostat.pl. jiná plocha 18 16810
ostat.pl. mez, stráň 6 3848
ostat.pl. neplodná půda 48 27449
ostat.pl. ostat.komunikace 41 23880
Celkem KN 356 906624
Par. KMD 356 906624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 36
LV 60
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.01.2014
S-SK GS 1:2880 1837 09.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 02:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.