k.ú.: 651915 - Malá Chmelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 371937
zahrada 33 47023
ovoc. sad 1 7329
travní p. 69 175128
lesní poz 48 186523
vodní pl. tok umělý 3 7463
vodní pl. zamokřená pl. 1 29
zast. pl. zbořeniště 2 169
zast. pl. 37 9010
ostat.pl. dráha 2 30026
ostat.pl. jiná plocha 18 16810
ostat.pl. neplodná půda 53 31266
ostat.pl. ostat.komunikace 42 23911
Celkem KN 356 906624
Par. KMD 356 906624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 36
LV 60
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.01.2014
S-SK GS 1:2880 1837 09.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2019 05:37

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.