k.ú.: 651877 - Chmelík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572730 - Chmelík NUTS5 CZ0533572730
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 5016209
zahrada 146 116375
travní p. 146 648013
lesní poz 134 3111129
vodní pl. nádrž umělá 1 200
vodní pl. tok přirozený 3 11822
zast. pl. zbořeniště 6 1638
zast. pl. 119 50598
ostat.pl. jiná plocha 45 37020
ostat.pl. manipulační pl. 12 16401
ostat.pl. neplodná půda 53 122695
ostat.pl. ostat.komunikace 193 299748
ostat.pl. pohřeb. 1 808
ostat.pl. silnice 3 39912
ostat.pl. zeleň 11 64454
Celkem KN 996 9537022
Par. DKM 365 7019773
Par. KMD 631 2517249
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 113
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 156
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2017
DKM-KPÚ 17.09.2015 1:1000 17.09.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1839 12.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 20.09.2020 21:26

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.