k.ú.: 651842 - Chlumín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534820 - Chlumín NUTS5 CZ0206534820
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 690 5660875
zahrada 132 64263
ovoc. sad 13 48574
travní p. 52 99749
lesní poz 13 25979
vodní pl. nádrž umělá 2 5908
vodní pl. tok umělý 224 87003
vodní pl. zamokřená pl. 11 22867
zast. pl. společný dvůr 3 10531
zast. pl. zbořeniště 10 2644
zast. pl. 244 90468
ostat.pl. dráha 1 2662
ostat.pl. jiná plocha 43 20528
ostat.pl. manipulační pl. 22 40247
ostat.pl. neplodná půda 38 28469
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 473
ostat.pl. ostat.komunikace 101 96783
ostat.pl. pohřeb. 1 1798
ostat.pl. silnice 10 69554
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16767
ostat.pl. zeleň 1 66
Celkem KN 1615 6396208
Par. KMD 1613 6395168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 149
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 232
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 306
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 07.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 05:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.