k.ú.: 651834 - Chlumětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595721 - Chlumětín NUTS5 CZ0635595721
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 800061
zahrada 115 34577
travní p. 617 1545908
lesní poz les s budovou 1 59
lesní poz 139 3668996
vodní pl. nádrž umělá 4 4291
vodní pl. rybník 3 50277
vodní pl. tok přirozený 13 2434
vodní pl. tok umělý 3 4680
vodní pl. zamokřená pl. 7 12431
zast. pl. zbořeniště 11 2020
zast. pl. 142 34393
ostat.pl. jiná plocha 131 273329
ostat.pl. manipulační pl. 11 4619
ostat.pl. neplodná půda 41 111676
ostat.pl. ostat.komunikace 90 54854
ostat.pl. silnice 15 33251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4875
ostat.pl. zeleň 2 915
Celkem KN 1562 6643646
Par. KMD 1562 6643646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 139
LV 220
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2012
S-SK GS 1:2880 1839 25.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 25.05.2019 02:02

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.