k.ú.: 651826 - Chlumek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595713 - Chlumek NUTS5 CZ0635595713
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 2865793
zahrada 111 59266
travní p. 227 1070227
lesní poz 167 2211371
vodní pl. nádrž umělá 2 2077
vodní pl. rybník 7 30096
vodní pl. tok přirozený 20 7078
vodní pl. tok umělý 6 726
vodní pl. zamokřená pl. 3 588
zast. pl. společný dvůr 1 298
zast. pl. zbořeniště 10 2359
zast. pl. 141 59810
ostat.pl. jiná plocha 27 11133
ostat.pl. manipulační pl. 31 40325
ostat.pl. neplodná půda 77 92549
ostat.pl. ostat.komunikace 88 93698
ostat.pl. silnice 3 33676
Celkem KN 1189 6581070
Par. KMD 1189 6581070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 67
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 141
LV 159
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 02.06.2020 20:05

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.