k.ú.: 651796 - Chlumec u Chabařovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568015 - Chlumec NUTS5 CZ0427568015
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 818988
zahrada skleník-pařeniš. 6 23348
zahrada 258 123336
ovoc. sad 7 119067
travní p. 270 373377
lesní poz les(ne hospodář) 6 44624
lesní poz 81 1306374
vodní pl. nádrž přírodní 2 926
vodní pl. nádrž umělá 10 124592
vodní pl. rybník 1 50029
vodní pl. tok přirozený 31 38090
vodní pl. tok umělý 4 1389
zast. pl. společný dvůr 5 317
zast. pl. zbořeniště 5 2928
zast. pl. 837 132538
ostat.pl. dráha 3 51607
ostat.pl. dálnice 2 48127
ostat.pl. jiná plocha 310 204856
ostat.pl. manipulační pl. 76 131416
ostat.pl. neplodná půda 58 135111
ostat.pl. ostat.komunikace 204 150398
ostat.pl. pohřeb. 4 6064
ostat.pl. silnice 19 106558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 11420
ostat.pl. zeleň 189 105352
Celkem KN 2475 4110832
Par. DKM 2475 4110832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 156
č.p. byt.dům 52
č.p. jiná st. 22
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 58
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 70
č.e. jiná st. 17
č.e. obč.vyb 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 113
č.e. tech.vyb 2
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 189
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 775
byt.z. byt 1053
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 26
obč.z. byt 66
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1149
LV 1552
spoluvlastník 2945

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2004
THM-V 1:1000 01.07.1981 02.11.2004 část 1:2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 05:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.