k.ú.: 651753 - Chlumčany u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566233 - Chlumčany NUTS5 CZ0424566233
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 1710383
vinice 35 75553
zahrada 182 73700
ovoc. sad 10 36066
travní p. 37 64960
lesní poz 12 23982
vodní pl. nádrž umělá 3 3141
vodní pl. rybník 1 5863
vodní pl. tok přirozený 28 27494
vodní pl. tok umělý 2 744
vodní pl. zamokřená pl. 1 5831
zast. pl. společný dvůr 2 1050
zast. pl. 265 113852
ostat.pl. dráha 10 45721
ostat.pl. jiná plocha 121 261529
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 53
ostat.pl. manipulační pl. 35 28470
ostat.pl. neplodná půda 91 73430
ostat.pl. ostat.komunikace 162 103348
ostat.pl. pohřeb. 4 5577
ostat.pl. silnice 29 181487
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 148143
ostat.pl. zeleň 29 35122
Celkem KN 1424 3025499
Par. DKM 7 27857
Par. KMD 1417 2997642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 176
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 262
LV 304
spoluvlastník 434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2010
S-SK GS 1841 10.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.09.2020 09:35

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.