k.ú.: 651613 - Korouhvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595705 - Chlum-Korouhvice NUTS5 CZ0635595705
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 225529
travní p. 105 365348
lesní poz 181 498269
vodní pl. nádrž umělá 1 398653
vodní pl. tok přirozený 5 3910
zast. pl. 7 1010
ostat.pl. jiná plocha 97 144761
ostat.pl. manipulační pl. 1 2740
ostat.pl. neplodná půda 137 105451
ostat.pl. ostat.komunikace 77 27615
ostat.pl. silnice 37 32718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3144
Celkem KN 692 1809148
Par. KMD 692 1809148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 7
LV 71
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 03:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.