k.ú.: 651605 - Chlum - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595705 - Chlum-Korouhvice NUTS5 CZ0635595705
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 280105
zahrada 39 15113
ovoc. sad 4 15670
travní p. 134 779732
lesní poz les s budovou 1 35
lesní poz 149 729824
vodní pl. nádrž umělá 4 83938
vodní pl. rybník 1 6624
vodní pl. tok přirozený 1 92
zast. pl. zbořeniště 2 79
zast. pl. 45 14218
ostat.pl. jiná plocha 53 152722
ostat.pl. manipulační pl. 1 622
ostat.pl. neplodná půda 97 82021
ostat.pl. ostat.komunikace 41 31755
ostat.pl. silnice 7 18911
Celkem KN 608 2211461
Par. KMD 608 2211461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 42
LV 54
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.07.2019 06:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.