k.ú.: 651427 - Chlum u Vlašimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529770 - Chlum NUTS5 CZ0201529770
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1287 2672288
zahrada 63 58307
travní p. 413 311767
lesní poz 103 901482
vodní pl. nádrž přírodní 2 735
vodní pl. rybník 2 5956
vodní pl. tok přirozený 13 9537
vodní pl. tok umělý 59 4005
vodní pl. zamokřená pl. 2 262
zast. pl. společný dvůr 2 696
zast. pl. zbořeniště 2 366
zast. pl. 96 54016
ostat.pl. dráha 2 29851
ostat.pl. jiná plocha 21 7537
ostat.pl. manipulační pl. 23 13667
ostat.pl. neplodná půda 14 16200
ostat.pl. ostat.komunikace 90 59741
ostat.pl. silnice 3 46701
ostat.pl. zeleň 4 611
Celkem KN 2201 4193725
Par. KMD 2201 4193725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 89
LV 153
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 29.09.2020 17:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička