k.ú.: 651397 - Chloumek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569020 - Libice nad Doubravou NUTS5 CZ0631569020
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1758918
zahrada 141 94972
ovoc. sad 5 6754
travní p. 142 1515174
lesní poz ostat.komunikace 1 264
lesní poz 67 2470204
vodní pl. nádrž umělá 2 2145
vodní pl. rybník 1 19150
vodní pl. tok přirozený 2 3959
vodní pl. tok umělý 5 5720
vodní pl. zamokřená pl. 5 13150
zast. pl. společný dvůr 2 555
zast. pl. zbořeniště 8 2332
zast. pl. 91 34670
ostat.pl. jiná plocha 28 17698
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 50
ostat.pl. manipulační pl. 2 1343
ostat.pl. neplodná půda 6 3819
ostat.pl. ostat.komunikace 68 73761
ostat.pl. silnice 9 63324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3577
ostat.pl. zeleň 17 16333
Celkem KN 675 6107872
Par. DKM 384 3960345
Par. KMD 291 2147527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 89
LV 149
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2017
DKM-KPÚ 25.07.2013 1:1000 26.07.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1838 24.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.09.2020 10:19

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.