k.ú.: 651362 - Zdeslavice u Chlístovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534099 - Chlístovice NUTS5 CZ0205534099
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1661285
zahrada 46 39005
ovoc. sad 3 6030
travní p. 188 320567
lesní poz les s budovou 6 137
lesní poz 67 3878912
vodní pl. nádrž umělá 1 13
vodní pl. rybník 4 58365
vodní pl. tok přirozený 12 11136
vodní pl. zamokřená pl. 3 3480
zast. pl. společný dvůr 4 733
zast. pl. zbořeniště 2 956
zast. pl. 67 26829
ostat.pl. jiná plocha 21 27760
ostat.pl. manipulační pl. 11 6442
ostat.pl. neplodná půda 52 51314
ostat.pl. ostat.komunikace 61 92803
ostat.pl. silnice 4 24197
ostat.pl. zeleň 2 2635
Celkem KN 826 6212599
Par. DKM 21 110403
Par. KMD 805 6102196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 73
LV 175
spoluvlastník 393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 01.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 05:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.