k.ú.: 651354 - Chroustkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534099 - Chlístovice NUTS5 CZ0205534099
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 1172469
zahrada 23 19962
ovoc. sad 3 10278
travní p. 26 136565
lesní poz ostat.komunikace 1 4732
lesní poz 36 330806
vodní pl. nádrž umělá 1 366
vodní pl. tok přirozený 3 7936
vodní pl. zamokřená pl. 1 135
zast. pl. zbořeniště 2 446
zast. pl. 32 25314
ostat.pl. jiná plocha 8 1688
ostat.pl. manipulační pl. 4 10695
ostat.pl. neplodná půda 12 23612
ostat.pl. ostat.komunikace 28 25705
ostat.pl. silnice 6 36715
ostat.pl. zeleň 1 648
Celkem KN 236 1808072
Par. DKM 150 1732588
Par. KMD 86 75484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 32
LV 58
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2017
DKM-KPÚ 25.06.2015 1:1000 25.06.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1838 25.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 26.09.2020 01:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička