k.ú.: 651354 - Chroustkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534099 - Chlístovice NUTS5 CZ0205534099
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 1172469
zahrada 23 19962
ovoc. sad 3 10278
travní p. 26 136565
lesní poz ostat.komunikace 1 4732
lesní poz 36 330806
vodní pl. nádrž umělá 1 366
vodní pl. tok přirozený 3 7936
vodní pl. zamokřená pl. 1 135
zast. pl. zbořeniště 2 446
zast. pl. 32 25314
ostat.pl. jiná plocha 8 1688
ostat.pl. manipulační pl. 4 10695
ostat.pl. neplodná půda 12 23612
ostat.pl. ostat.komunikace 28 25705
ostat.pl. silnice 6 36715
ostat.pl. zeleň 1 648
Celkem KN 236 1808072
Par. DKM 150 1732588
Par. KMD 86 75484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 32
LV 55
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2017
DKM-KPÚ 25.06.2015 1:1000 25.06.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1838 25.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.08.2019 13:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.