k.ú.: 651346 - Chlístovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534099 - Chlístovice NUTS5 CZ0205534099
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 4369275
zahrada 146 117973
ovoc. sad 6 8998
travní p. 73 196199
lesní poz 102 1058265
vodní pl. nádrž přírodní 2 1765
vodní pl. rybník 3 20890
vodní pl. tok přirozený 16 53301
vodní pl. zamokřená pl. 1 50
zast. pl. společný dvůr 7 204
zast. pl. zbořeniště 8 2199
zast. pl. 182 101130
ostat.pl. jiná plocha 41 61045
ostat.pl. manipulační pl. 12 8166
ostat.pl. neplodná půda 61 91328
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 186
ostat.pl. ostat.komunikace 99 179013
ostat.pl. pohřeb. 3 2319
ostat.pl. silnice 11 71746
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7408
ostat.pl. zeleň 13 17278
Celkem KN 1141 6368738
PK 6 1650
Celkem ZE 6 1650
Par. DKM 658 6082732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 9
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 180
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 12
Celkem JED 29
LV 320
spoluvlastník 445

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.09.2011 1:1000 20.09.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.09.2020 14:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička