k.ú.: 651346 - Chlístovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534099 - Chlístovice NUTS5 CZ0205534099
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 4362874
zahrada 170 131432
ovoc. sad 6 8589
travní p. 71 195183
lesní poz 103 1062491
vodní pl. nádrž přírodní 2 1765
vodní pl. rybník 3 20890
vodní pl. tok přirozený 16 52701
vodní pl. zamokřená pl. 1 50
zast. pl. společný dvůr 7 204
zast. pl. zbořeniště 6 1507
zast. pl. 186 100087
ostat.pl. jiná plocha 33 57770
ostat.pl. manipulační pl. 11 7576
ostat.pl. neplodná půda 59 87317
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 186
ostat.pl. ostat.komunikace 98 179176
ostat.pl. pohřeb. 3 2319
ostat.pl. silnice 11 73253
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7408
ostat.pl. zeleň 13 17376
Celkem KN 1146 6370154
Par. DKM 662 6084862
Par. KMD 484 285292
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 102
č.p. rod.rekr 9
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 184
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 12
Celkem JED 29
LV 326
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2021
DKM-KPÚ 16.09.2011 1:1000 20.09.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1838 17.12.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 13.08.2022 01:45

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.