k.ú.: 651320 - Chlistov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556343 - Chlistov NUTS5 CZ0322556343
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 252662
zahrada 135 91644
ovoc. sad 3 9594
travní p. 573 1754918
lesní poz 193 1382131
vodní pl. nádrž přírodní 4 19878
vodní pl. nádrž umělá 1 18
vodní pl. tok přirozený 3 1865
vodní pl. tok umělý 1 10
vodní pl. zamokřená pl. 6 29806
zast. pl. společný dvůr 12 4501
zast. pl. zbořeniště 7 1598
zast. pl. 178 46316
ostat.pl. jiná plocha 45 20088
ostat.pl. manipulační pl. 3 5371
ostat.pl. neplodná půda 297 201182
ostat.pl. ostat.komunikace 118 61108
ostat.pl. pohřeb. 3 3166
ostat.pl. silnice 1 26610
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 6274
ostat.pl. zeleň 4 844
Celkem KN 1656 3919584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 65
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 174
LV 262
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 03.07.2003
S-SK GS 1:2880 1837 03.07.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.