k.ú.: 651257 - Vrbice u Kostelce nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 548707 - Vrbice NUTS5 CZ0524548707
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 1558287
zahrada 101 100191
travní p. mez, stráň 7 6745
travní p. 115 308764
lesní poz 37 304531
vodní pl. nádrž umělá 2 1442
zast. pl. společný dvůr 1 1405
zast. pl. 99 40319
ostat.pl. jiná plocha 20 4587
ostat.pl. manipulační pl. 4 22378
ostat.pl. mez, stráň 1 1650
ostat.pl. neplodná půda 4 7236
ostat.pl. ostat.komunikace 57 47723
ostat.pl. silnice 1 15025
ostat.pl. zeleň 3 6365
Celkem KN 562 2426648
Par. KMD 562 2426648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 95
LV 107
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 24.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 26.09.2020 01:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička