k.ú.: 651150 - Chlebovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598003 - Frýdek-Místek NUTS5 CZ0802598003
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 2893288
zahrada 427 426133
ovoc. sad 2 4692
travní p. 131 652546
lesní poz les(ne hospodář) 1 234
lesní poz ostat.komunikace 1 195
lesní poz 211 2766012
vodní pl. rybník 1 410
vodní pl. tok přirozený 106 46495
vodní pl. tok umělý 12 12517
vodní pl. zamokřená pl. 4 6109
zast. pl. zbořeniště 11 2881
zast. pl. 418 150715
ostat.pl. jiná plocha 172 90392
ostat.pl. manipulační pl. 32 77668
ostat.pl. neplodná půda 22 16476
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 100
ostat.pl. ostat.komunikace 226 197227
ostat.pl. pohřeb. 1 3191
ostat.pl. silnice 46 278572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11313
ostat.pl. zeleň 98 112952
Celkem KN 2261 7750118
Par. DKM 2261 7750118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 160
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 118
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 412
LV 489
spoluvlastník 673

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.03.2017
DKM-KPÚ 1:1000 18.04.2016
THM-G 1:2000 01.08.1974 07.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.08.1974 reprodukce otisku mapy z r. 1893


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 18.09.2020 08:51

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.