k.ú.: 651133 - Cheznovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559857 - Cheznovice NUTS5 CZ0326559857
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 2566793
zahrada 387 234707
travní p. 257 1102933
lesní poz les s budovou 7 168
lesní poz 50 3317655
vodní pl. nádrž umělá 7 9434
vodní pl. rybník 7 32270
vodní pl. tok přirozený 28 29593
vodní pl. tok umělý 20 13390
vodní pl. zamokřená pl. 3 663
zast. pl. společný dvůr 1 62
zast. pl. zbořeniště 1 47
zast. pl. 458 140347
ostat.pl. jiná plocha 62 19500
ostat.pl. manipulační pl. 5 37861
ostat.pl. neplodná půda 34 23111
ostat.pl. ostat.komunikace 107 138235
ostat.pl. pohřeb. 1 2438
ostat.pl. silnice 27 80921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 25950
ostat.pl. zeleň 13 5570
Celkem KN 1521 7781648
EN 7 15270
PK 1131 3689760
Celkem ZE 1138 3705030
Par. DKM 933 474084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 271
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 458
LV 477
spoluvlastník 600

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2016
THM-G 1:2000 30.06.1978 21.06.2016 30 % území - dekadizace
THM-V 1:2000 30.06.1978 70% území
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.1978


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 09.08.2022 00:44

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.