k.ú.: 650919 - Cheb - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 3869141
zahrada 1432 842204
ovoc. sad 1 18269
travní p. 541 2382940
lesní poz 26 250219
vodní pl. nádrž umělá 31 3901027
vodní pl. rybník 8 63542
vodní pl. tok přirozený 54 272678
vodní pl. tok umělý 17 15376
vodní pl. zamokřená pl. 37 89566
zast. pl. společný dvůr 383 74395
zast. pl. zbořeniště 74 20759
zast. pl. 5557 1262547
ostat.pl. dráha 46 846864
ostat.pl. jiná plocha 952 981030
ostat.pl. manipulační pl. 291 809474
ostat.pl. neplodná půda 265 580635
ostat.pl. ost.dopravní pl. 30 4629
ostat.pl. ostat.komunikace 1636 1302894
ostat.pl. silnice 165 679906
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 64 720441
ostat.pl. zeleň 1033 678456
Celkem KN 13042 19666992
Par. DKM 13023 16942327
Par. KMD 19 2724665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 27
č.p. bydlení 694
č.p. byt.dům 747
č.p. doprava 6
č.p. jiná st. 82
č.p. obchod 24
č.p. obč.vyb 109
č.p. obč.vyb. 82
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 601
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 23
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 33
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1177
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 187
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 34
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 1013
bez čp/če jiná st. 318
bez čp/če obchod 11
bez čp/če obč.vyb 73
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če rod.rekr 24
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 86
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 16
vod.dílo jez 5
vod.dílo přehrada 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 5516
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 8801
byt.z. dílna 37
byt.z. garáž 28
byt.z. j.nebyt 288
byt.z. rozest. 17
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 366
obč.z. dílna 7
obč.z. garáž 18
obč.z. j.nebyt 38
obč.z. rozest. 13
obč.z. sk.neb 4
Celkem JED 9622
LV 12921
spoluvlastník 23836

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2017
KMD 1:1000 29.11.2017
THM-V 1:1000 01.01.1973 29.11.2017 i měřítko 1:2000
S-SK GS 1:2880 1824 29.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.09.2020 15:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička