k.ú.: 650838 - Cetnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 735880
zahrada 8 2381
travní p. 84 364676
lesní poz 12 225169
vodní pl. rybník 1 1458
zast. pl. společný dvůr 3 1028
zast. pl. 179 16093
ostat.pl. jiná plocha 72 33158
ostat.pl. manipulační pl. 7 2973
ostat.pl. neplodná půda 23 37884
ostat.pl. ostat.komunikace 45 67302
ostat.pl. silnice 5 59156
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 99 47089
ostat.pl. zeleň 41 10734
Celkem KN 587 1604981
Par. DKM 116 1470394
Par. KMD 471 134587
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 145
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 177
LV 210
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.02.2018
KMD 1:1000 26.04.2011
S-SK GS 1:2880 1841 26.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.09.2020 07:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička