k.ú.: 650820 - Bříza nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 1077139
zahrada 17 11700
ovoc. sad 11 7522
travní p. 60 163353
lesní poz 27 324540
vodní pl. nádrž umělá 8 112752
vodní pl. tok přirozený 3 5315
vodní pl. tok umělý 1 1036
vodní pl. zamokřená pl. 1 10335
zast. pl. zbořeniště 3 1697
zast. pl. 63 10784
ostat.pl. jiná plocha 36 38907
ostat.pl. neplodná půda 35 97673
ostat.pl. ostat.komunikace 24 48490
ostat.pl. silnice 10 65782
Celkem KN 320 1977025
Par. DKM 161 1914587
Par. KMD 159 62438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 62
LV 86
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2014
DKM-KPÚ 23.11.2009 1:1000 24.11.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1841 28.04.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 26.09.2020 01:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička