k.ú.: 650684 - Charvátská Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584291 - Břeclav NUTS5 CZ0644584291
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2475 6183248
vinice 531 978341
zahrada 930 465233
ovoc. sad 11 34541
travní p. 69 168115
lesní poz les s budovou 2 91
lesní poz les(ne hospodář) 9 9275
lesní poz 297 5395213
vodní pl. nádrž přírodní 30 165318
vodní pl. nádrž umělá 2 214002
vodní pl. rybník 1 593067
vodní pl. tok přirozený 153 153313
vodní pl. zamokřená pl. 31 15046
zast. pl. společný dvůr 21 5575
zast. pl. zbořeniště 17 5002
zast. pl. 1062 321750
ostat.pl. dráha 4 73450
ostat.pl. jiná plocha 272 219447
ostat.pl. manipulační pl. 127 73579
ostat.pl. neplodná půda 11 9667
ostat.pl. ostat.komunikace 406 307162
ostat.pl. pohřeb. 1 2875
ostat.pl. silnice 197 50745
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 80032
ostat.pl. zeleň 61 137333
Celkem KN 6758 15661420
GP 1 1900
Celkem ZE 1 1900
Par. DKM 6758 15661420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 40
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 28
č.p. rod.dům 654
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 148
bez čp/če obč.vyb. 30
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 1018
byt.z. byt 1387
byt.z. j.nebyt 8
Celkem JED 1395
LV 2606
spoluvlastník 4712

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.10.2012 1:1000 05.11.2012 *) Z-10922/2012-704, 10parcel
DKM 1:1000 27.11.2006 Z-9906/2006-704
ZMVM 1:2000 01.12.1985 04.12.2006 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.12.1985 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 19.09.2020 05:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.