k.ú.: 650633 - Chanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556335 - Chanovice NUTS5 CZ0322556335
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 964957
zahrada 165 88173
ovoc. sad 1 3384
travní p. 424 1108636
lesní poz 217 1570037
vodní pl. nádrž umělá 9 14850
vodní pl. rybník 8 126286
vodní pl. tok umělý 34 12038
zast. pl. společný dvůr 2 42
zast. pl. 248 128656
ostat.pl. jiná plocha 88 193393
ostat.pl. manipulační pl. 26 70332
ostat.pl. neplodná půda 111 66312
ostat.pl. ostat.komunikace 97 94110
ostat.pl. pohřeb. 1 1627
ostat.pl. silnice 68 93100
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 15874
ostat.pl. zeleň 4 34575
Celkem KN 1778 4586382
Par. KMD 1778 4586382
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 25
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 25
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 18
rozestav. 2
Celkem BUD 246
byt.z. byt 70
byt.z. garáž 18
Celkem JED 88
LV 341
spoluvlastník 556

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2011
S-SK GS 1:2880 1837 14.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.08.2019 07:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.