k.ú.: 650625 - Holkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556335 - Chanovice NUTS5 CZ0322556335
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 2150517
zahrada 62 50040
travní p. 123 419732
lesní poz 71 228772
vodní pl. nádrž umělá 4 2068
vodní pl. rybník 9 32078
vodní pl. tok přirozený 3 779
vodní pl. zamokřená pl. 2 648
zast. pl. zbořeniště 1 99
zast. pl. 91 49232
ostat.pl. jiná plocha 19 10561
ostat.pl. manipulační pl. 9 16197
ostat.pl. neplodná půda 95 83408
ostat.pl. ostat.komunikace 54 43845
ostat.pl. silnice 4 13738
ostat.pl. zeleň 4 354
Celkem KN 814 3102068
Par. DKM 2 18741
Par. KMD 812 3083327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 89
LV 120
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
KM-D 1:2000 13.03.2001 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 13.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.